No items found.

Om Hellstens Hundhälsa

Värderingar

Våra värderingar är att alltid sätta hundens mående i centrum. Att sträva efter att genomföra en så objektiv/förutsättningslös analys som möjligt och att tillsammans med ägaren, utifrån hens förutsättningar, skapa en behandlingsplan för hundens bästa och behov.

Vad är en Certifierad UPH Canineopat®?

Certifierad UPH Canineopat® är en skyddad yrkestitel. Titeln tilldelas person som vid UPH Education AB genomgått Canineopatutbildningen med lägst godkända resultat i utbildningens alla delmoment.
Utbildningen fokuseras till hundens anatomi och fysiologi med extra tonvikt på muskulaturen och dess påverkan på och samband med rörelseapparatens andra delar och funktioner. En Certifierad UPH Canineopat® har fördjupad kunskap om orsakssambanden i rörelseapparaten och strävar efter att, inom yrkesområdet, finna och i möjligaste mån åtgärda grundorsaken till ett uppkommet problem, eller att arbeta förebyggande för ett annars förutsägbart/ankommande/annalkande problem. En Certifierad UPH Canineopat® är utbildad för att se hundens anatomi och biomekanik som en helhet.

Vad är fysioterapi och vad är dess syfte inom hundvård?

Fysioterapi är ett mycket viktigt komplement till konventionell medicin , så väl inom humanvård som djurvård. Målet är att minska smärta, bibehålla kroppens rörlighet och funktion och på så sätt upprätthålla patientens livskvalitet. Det kan uppnås genom att stimulera läkningsprocesser efter skada eller operation, skydda och stärka läkande vävnader, optimera kroppens egna förmågor för att förhindra att skada uppkommer eller inte läker på bästa sätt.

Fysioterapi används med andra ord inte endast för att återställa skadad vävnad, utan även för att förebygga skada, stärka och optimera individers kapacitet inför t ex åldrandet eller annan extraordinär påfrestning.

Om mig

Jag har alltid älskat djur och haft ett stort intresse för medicin och vetenskap. Drömmen om att utbilda mig till veterinär, gick i kras när jag föll på målsnöret för att ta mig in på utbildningen. Någonstans i mitt bakhuvud har jag ändå alltid haft en plan att arbeta med djur och efter en ordentlig omväg inom ekonomibranschen har jag landat i hundens rörelseapparat. Hur gick det till?

Lång historia kort; en tik som under hennes äldre dagar kom att hamna mig varmt om hjärtat hade drabbats av artros. Jag började i och med det att läsa och lära mig mer inom området och mina ögon öppnades för hur otroligt många hundar det är runt omkring oss, som trots sin värk och smärta, dagligen med vajande svans, utan att klaga och utifrån bästa förmåga gör oss till viljes. Jag bestämde mig för att på riktigt utbilda mig inom hundens rörelseapparat. Ja, och nu är jag Certifierad UPH Canineopat®.

Kontaktuppgifter

Hellstens Hundhälsa

Kusta 30, 725 97 Västerås

Telefon: 0733-79 44 75
E-post: hjalp@hellstenshundhalsa.se