No items found.

Hur mår din hund?

Sällskapshund

Även en sällskapshunds kropp behöver ses över då och då. En grundlig kontroll av hela rörelseapparaten kan med fördel göras en gång om året. Detta för att på ett tidigt skede kunna förebygga, upptäcka och behandla ev. snedbelastningar, kompenseringsbesvär, spänningar med efterföljande inflammationer och möjliga artroser.

Sport- eller jakthund

Är din hund en högpresterande elitidrottare på tävlingsbanan eller i skogen under jaktsäsong. Då kan det vara en god idé att regelbundet låta kontrollera hundens rörelseapparat. Dels för att optimera prestationen, eller för att i ett tidigt skede låta behandla eventuella överansträngningar och småskador, men också för att hålla hunden frisk, högpresterande och hel över tid.

Rehabilitering efter skada eller operation

Oavsett vad i rörelseapparaten som har skadats och/eller opererats är målet att få tillbaka full funktion och rörlighet i ett korrekt rörelsemönster. Att i ett tidigt skede arbeta mot smärta, svullnad, onödigt långa och många inflammationsprocesser och arbeta för en tidig återgång till viss belastning och rörlighet. Det kan åstadkommas genom olika individuellt anpassade insatser här på mottagningen, men framförallt i hemmet.

Artros

Har din hund av veterinär fått diagnosen artros i någon eller flera leder är det viktigt att försöka att hålla leden fri från inflammation och smärta. Den artrosdrabbade leden kan med fördel behandlas med el och eller laser. Det för att smärtlindra och läka en eventuellt pågående inflammation snabbare. Hela kroppen och i synnerhet de friska delarna behandlas med massage, stretch, och styrkeövningar för att orka och tåla den extra arbetsbelastning de pga det kompensationsarbete de nu ofrånkomligt utsätts för. Det kan också vara viktigt att se över och diskutera hundens vardag. Vad bör du som hundägare tänka på och hur kan du underlätta tillvaron för din hund.

Hur hunden mår, kan vara svårt att få svar på eftersom att vi inte talar samma språk. Vi som intelligenta varelser måste därför vara uppmärksamma på hur våra hundar betér sig och alltid ställa oss frågan varför den gör som den gör och söka svaret utan att förmänskliga hunden.

Några exempel på beteenden som du bör var uppmärksam på:

Huruvida din hund fortfarande sträcker på sig, både framåt och bakåt.

Huruvida din hund fortfarande hoppar upp i och ner ur bilen, soffan, sängen… Hoppar den upp men ogärna ned, eller tvärt om. Stönar/ suckar den när den hoppar/landar.

Vilka gångarter använder din hund? Skritt trav och galopp eller har den bytt skritt och trav till passgång?

Huruvida din hund mer eller mindre alltid sitter eller ligger, istället för att stå stilla.

Några exempel på frågor som du bör ställa dig då och då:

Har hunden trots relativt ung ålder blivit gammal och tråkig? Vill inte busa, hoppa hinder eller gå på långa promenader längre?

Har din hund blivit ointresserad eller ofokuserad vid vissa mer eller mindre specifika tillfällen.

Har din hund blivit grinig och asocial? Drar den sig undan, vill helst vara ifred, kanske tillåter den inte längre att du berör den överallt på kroppen.

Har din hund slutat att pulsa i snön som förste man, väljer den istället att smyga in bakom dig och låta dig pulsa upp ett spår?

Om du svarar ja på någon av ovan nämnda frågor kan det vara tecken på att din hund har problem med sin rörelseapparat och att en undersökning av den samma skulle kunna vara befogad.

Några exempel gällande din hunds vardag:

Drar din hund i kopplet?

Använder du din hund i jakt eller andra sysselsättningar som kräver hård fysisk prestation?

Gör din hund explosiva rusningar dagligen eller flera gånger i veckan?

Om du svarade ja på någon av ovan nämnda frågor och inte har låtit undersöka din hunds rörelseapparat, skulle jag råda dig till att låta få den undersökt.

Kontaktuppgifter

Hellstens Hundhälsa

Kusta 30, 725 97 Västerås

Telefon: 0733-79 44 75
E-post: hjalp@hellstenshundhalsa.se