No items found.

Behandling

Valet av behandlingsform

Valet av behandlingsform beror av flera parametrar, dels vilket mål som finns för individen och givetvis dess förutsättningar för att nå dit. Hundens förutsättningar innefattar inte bara dess egna fysiska och psykiska förutsättningar, utan innefattar även ägarens förståelse, motivation och förutsättningar för att ta hunden genom ett fysioterapeutiskt program, detta eftersom stora delar av ett program ofta utförs i hundens vardag.

Manuella terapier

Massagen som är både djupgående och behandlande är unik på så sätt att den utöver att öka blodcirkulationen, även töjer vävnaden på ett sätt som varken el eller laser gör. Massageterapeuten inom djurvärlden gör gott i att även använda sig av el och eller laser, eftersom de inledningsvis kan behövas, då vävnaden kan vara så öm att den till en början inte bör behandlas manuellt. Det gör helt enkelt för ont.

Elbehandling

Kroppens alla funktioner kräver energi och man har kunnat se att man med hjälp av olika typer och kombinationer av strömmar, effektivt kan påverka muskel- och nervceller. Det man t ex kan vilja uppnå är att ”kicka” igång celler som  av olika anledningar gått i stå, tillföra energi för att återställa spänningarna i cellerna till normallägen eller helt enkelt skjutsa på blodcirkulationen så att kroppen på egen hand jobbar lite snabbare och effektivare än vanligt, t ex läka ut en inflammation genom ökad syre- och näringstillförsel till en försurad vävnad.

Vad jag i huvudsak använder elbehandling till

Påskynda läkning och smärtlindra inflammerade/skadade muskler

Återställa spänningen i muskel- och nervceller.

Minska eller helt eliminera svullnader och ödem.

Öka blodcirkulation

Laserbehandling

Laser precis som el tillför energi till kroppens celler. Den största skillnaden i terapeutiskt avseende mellan de båda terapierna, är hur energin tillförs. Laserljusets energi tillförs via ljus som ger en fotokemisk, -termisk och -mekanisk effekt på cellerna. Man har kunnat se att olika typer av vävnad har olika bra förutsättningar att tillgodogöra sig ljusenergin, beroende på i vilken våglängd den tillförs. Man använder sig därför av laserljus skapat ur olika medium, beroende på vilken typ av vävnad man vill påverka och hur man vill påverka den. Styrkan på laserljuset är en avgörande faktor för hur djupt ned i vävnaden energin kan appliceras.

Vad jag i första hand använder laserbehandling (808nm våglängd) till

Påskynda läkning och smärtlindra inflammerade/skadade

Muskelfästen/ ursprung.

Leder

Senor

Ligament

Påskynda nybildning/läkning av skelettben

Öka blodcirkulation

Rehabilitering och friskvård

Hundens precis som människans kropp behöver rörelse för att bibehållas frisk.
Har hunden skadat sig eller opererats efter skada, bör kroppsdelen rehabiliteras under kontrollerade former med målet att få en god läkning och återfå full funktion. Under processens gång bör hänsyn tas till resterande kropp, som lätt drabbas av överansträngning och felbelastning.

Vet du att din hund kommer att utsättas för hård fysisk påfrestning, är det en god idé att förbereda hunden genom att hålla muskler och leder starka och smidiga utan rörelseinskränkningar.

Hur jag i första hand arbetar med rehabilitering och friskvård

Jag upprättar individanpassade träningsprogram utifrån hundens och dess ägares förutsättningar och mål. Den största delen av ett sådant program, är utformat så att det ska kunna utföras i hundens vardag. Regelbundna återbesök på mottagningen, för resultatuppföljning och uppdatering av program.

Kontaktuppgifter

Hellstens Hundhälsa

Kusta 30, 725 97 Västerås

Telefon: 0733-79 44 75
E-post: hjalp@hellstenshundhalsa.se